Cultuurcoach 

Aan onze school is een cultuurcoaches van Kunstkade verbonden; Roos Heesterbeek. Kunstkade verzorgt een cultureel programma voor de basisscholen in de gemeente Leeuwarden. Jaarlijks krijgt iedere school een gevarieerd aanbod van culturele instellingen en professionele aanbieders. Het doel is dat kinderen in hun basisschoolloopbaan kennismaken met alle instellingen in hun eigen omgeving en ervaringen opdoen in alle kunstdisciplines. Dit uitgebreid programma, het Kunstmenu, is terug te vinden op de website www.schoolkade.nl.

                     
Het Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar, Tryater, het Noord Nederlands Orkest, het Fries Natuurmuseum, de Bibliotheek, Film in Friesland, De Harmonie, Keunstwurk, Neushoorn en Fries Museum/Verzetsmuseum bieden theater- en museumbezoek, film, muziek en gastlessen op school. Daarnaast is er het KunstmenuPlus, een apart keuzeprogramma.   


De cultuurcoach draagt samen met de werkgroep cultuur en de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor het cultuuronderwijs van onze school. Een belangrijk deel hiervan wordt ingevuld door het Kunstmenu. Daarnaast coacht de cultuurcoach de leerkrachten en team, werkt met de kinderen in de klas en heeft een adviserende rol bij het vormen van beleid. Ook geven Juf Mirjam en Juf Roos samen techniek/cultuur lessen op de woensdagmiddag. Dit voor de groepen 4,5,6,7 en 8. Juf Esme doet dat op de maandagmiddag voor de groepen 1,2 en 3.

Jeugdcultuurfonds
Wil uw kind dansen, muziek maken, fotograferen of toneel spelen? Of nog iets anders? Als dit financieel niet kan is er het Jeugdcultuurfonds! Het Jeugdcultuurfonds werkt nauw samen met scholen, Kunstkade en haar cultuurcoaches om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep te bereiken. Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Een aanvraag doen is gemakkelijk: geen ingewikkelde papieren of eisen. Vraag de leerkracht, de cultuurcoach of kijk op: www.jeugdcultuurfonds.nl of friesland@jeugdcultuurfonds.nl