De ouderraad

Stichting de ouderraad OBS De Twa Fisken bestaat uit een groep actieve, enthousiaste ouders en een aantal teamleden van de school. De ouderraad organiseert in samenwerking met de ouders en teamleden van onze school verschillende activiteiten.

De ouderraad heeft als doel:

  • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school, door ervoor te zorgen dat de stem van de ouders gehoord wordt bij directie en MR, waarbij het wel de voorkeur heeft dat ouders zelf de weg vinden naar directie en MR leden.
  • Het samen met het schoolteam organiseren van activiteiten en evenementen voor en door de leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld activiteiten rondom Sint Piter, kerst, koningsdag en de laatste schoolweek.
  • Namens de ouders het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgelden, onafhankelijk van de schoolinkomsten.

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheid over de bestemming van de vrijwillige ouderlijke bijdrage. De definitieve beslissing hierover ligt bij de MR.

De MR laat zich adviseren door de ouderraad en geeft de ouderraad het vertrouwen over de definitieve bestemming van de ouderlijke bijdrage. De ouderraad legt daarover weer verantwoording af aan de MR en de ouders, via het jaarverslag en de jaarcijfers. 

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen door iedere ouder/verzorger worden bijgewoond.
                               
Financieel verslag 2020-2021 OR vindt u hier
Jaarverslag 2019-2020 OR vindt u hier
 

Leden ouderraad:

Voornaam

Achternaam

Functie

Telefoonnummer

Anneke

Groothoff

Voorzitter/ouder

06-15637547

Atalja

Pietersma Penningmeester/ouder 06-48457268
Sytske bij de Leij Secretaris/ouder

06-42200223

Alette

Issidru - van Dijk

Lid/ouder

 

Sanne

de Jong Lid/ouder  

Bettie

Jonker-Bakker Lid/ouder  
Fardau
 
de Vos Lid/ouder   
Wendy
 
Kloosterman-Bakker Lid/ouder  

Janneke

Terpstra-Wolters Lid/ouder  
Kees van den Bosch Lid/ouder

 

Jeltje

Dussel

Lid/leerkracht

(0566) 62 3000

Ria

Roorda

Lid/leerkracht

(0566) 62 3000