Buurtsportcoach

Gemeente Leeuwarden heeft twee buurtsportcoaches verbonden 
aan de brede school in Grou; Elske Tolsma.           
De buurtsportcoach in het onderwijs is coördinator, organisator en 
uitvoerder van het sport-, en beweegaanbod tijdens en na schooltijd. 
(Naschoolse aanbod: zie bijlagen van BV sport bij de nieuwsbrieven!)  
Ze is in dienst bij bv SPORT, maar werken ook op een aantal brede scholen.                  

  

      
juf Elske                                                                        

 

De coach zorgt voor de verbinding tussen (activiteiten van) het onderwijs, het dorp en de sportvereniging(en). Eén en ander teneinde een uitbreiding van het dagelijkse sportaanbod binnen deze omgeving te creëren om zodoende deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten te stimuleren en te realiseren.

Onder leiding c.q. aansturing van de buurtsportcoach geven de beweegteams, samengesteld uit (een combinatie van) stagiaires van de ALO, het CIOS en/of de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid van de OSG Piter Jelles en leerlingen van OSG Sevenwolden invulling aan dit programma. De buurtsportcoaches en zijn/haar beweegteam ondersteunen de groepsleerkrachten, het schoolgezondheidsbeleid en de inrichting van een sport- en beweegvriendelijk schoolplein.