De Ouderraad

Stichting de ouderraad obs De Twa Fisken (opgericht 09-09-09) bestaat uit een groep actieve, enthousiaste ouders en een aantal teamleden van de school.

De ouderraad organiseert in nauwe samenwerking met de ouders en teamleden van onze school verschillende activiteiten.

De ouderraad stelt zich tot doel:

  • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school, door ervoor te zorgen dat de stem van de ouders gehoord wordt bij directie en MR, waarbij het wel de voorkeur heeft dat ouders zelf de weg vinden naar directie en MR leden.
  • Het samen met het schoolteam activiteiten en evenementen organiseren voor en door de leerlingen.
  • Namens de ouders het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgelden, onafhankelijk van de schoolinkomsten.

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheid over de bestemming van de vrijwillige ouderlijke bijdrage.
De definitieve beslissing hierover ligt bij de MR. 

De MR laat zich adviseren door de ouderraad en geeft de ouderraad het vertrouwen over de definitieve bestemming van de ouderlijke bijdrage. De ouderraad legt daarover weer verantwoording af aan de MR en de ouders, via het jaarverslag en de jaarcijfers. 

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen door iedere ouder/verzorger worden bijgewoond.
                               
Jaarverslag OR vindt u                  hier
Financieel jaarverslag OR vindt u   hier


OR (ouderraad)

 

Achternaam

Voornaam

Functie

Telefoonnummer

Engwerda

Janne

Lid/ouder

06-51494189

Heusinkveld

Esther

Voorzitter/ouder

06-12237672 (nr secr)

Hall

Berber

Penningmeester/ouder

06-41908812

Visser de

Joryna

Secretaris/oude

06-12237672

Van der Meer-Bonsma

Jenny

Lid/ouder

06-57592898

Andringa-Weening

Albertsje

Algemeen lid/ouder

06-81273835

Zwiggelaar

Jessica

Algemeen lid/ouder

06-50641521

Namens het team

 

 

 

Dussel

Jeltje

Leerkracht

0566-623000

Roorda

Ria

Leerkracht

0566-623000