Groepen 1 en 2

Onderwijs in de onderbouw
In de groepen 1- 2 wordt thematisch gewerkt. De thema’s worden zoveel mogelijk aangepast aan de belevingswereld van het kind. Naast wisselende thema’s zijn er ook de vaste thema’s zoals herfst, kerst etc.

De onderbouwleerkrachten passen de activiteiten zoveel mogelijk aan het thema aan.
Activiteiten die onder andere aan bod komen zijn bewegingsactiviteiten, taalactiviteiten, speelwerkactiviteiten, buitenactiviteiten en muziek/drama.

Vanaf groep 1 bieden wij gestructureerd onderwijs aan ter voorbereiding op de groep 3.

De leerkrachten van de groepen 1-2 zijn:
De Tijger            Groep 1-2A         juf Esme en juf Loïs
De Vos               Groep 1-2B         juf Renate en juf Kim
De Dolfijn          Groep 1-2C          meester Martijn en juf Tine