Onderwijs in de onderbouw

In de groepen 1- 2 wordt thematisch gewerkt. De thema’s worden zoveel mogelijk aangepast aan de belevingswereld van het kind.
Naast wisselende thema’s zijn er ook de vaste thema’s zoals herfst, kerst etc.
De onderbouwleerkrachten passen de activiteiten zoveel mogelijk aan het thema aan.
Activiteiten die onder andere aan bod komen zijn bewegingsactiviteiten, taalactiviteiten, speelwerkactiviteiten,
buitenactiviteiten en muziek/drama.
Vanaf groep 1 bieden wij gestructureerd onderwijs aan ter voorbereiding op de groep 3.

De leerkrachten van de groepen 1-2 zijn:
Groep 1-2A       juf Betty en juf Baukje
Groep 1-2B       juf Renate en juf Esme
Groep 1-2C       juf Loïs en juf Tine