Onderwijs in de onderbouw

In de groepen 1- 2 wordt thematisch gewerkt. De thema’s worden zoveel mogelijk aangepast aan de belevingswereld van het kind.
Naast wisselende thema’s zijn er ook de vaste thema’s zoals herfst, kerst etc.
De onderbouwleerkrachten passen de activiteiten zoveel mogelijk aan het thema aan.
Activiteiten die onder andere aan bod komen zijn bewegingsactiviteiten, taalactiviteiten, speelwerkactiviteiten,
buitenactiviteiten en muziek/drama.
Vanaf groep 1 bieden wij gestructureerd onderwijs aan ter voorbereiding op de groep 3.

De leerkrachten van de groepen 1-2 en 2C-3A zijn:
De Tijger           Groep 1-2A         juf Betty en juf Baukje
De Vos              Groep 1-2B         juf Loïs en juf Esme
De Dolfijn         Groep 2C-3A       juf Renate en juf Tine