Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage kunnen we een hoop leuke activiteiten ondersteunen, zodat het voor uw kind een leuk en leerzaam schooljaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan de materialen voor de workshops die de kinderen krijgen, de feestelijke ouderavonden die om het jaar weer plaats vinden, maar ook de luizenzak die elke leerling tot zijn beschikking heeft wordt vanuit de ouderbijdrage gefinancierd. Tevens zorgt de ouderraad ervoor dat bij feestelijke activiteiten de school leuk versierd en aangekleed is (Kinderboekenweek, kerst etc). Daarnaast vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het Sint Piter feest met het Mearke, organiseren we de snuffelstages, financieren we de musical met aankleding en zorgen we samen met leerkrachten dat de laatste schooldag weer een onvergetelijke dag wordt. Met uw bijdrage kunnen we deze activiteiten mogelijk maken!

Namens de Stichting ouderraad OBS De Twa Fisken wordt daarom per leerling jaarlijks een vrijwillige ouderlijke bijdrage gevraagd (deze vrijwillige ouderlijke bijdrage staat los van de schoolreisje gelden).

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie