Schooltijden

Op OBS De Twa Fisken werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen ook tussen de middag op school blijven. 

De schooltijden zijn elke dag van 08:30 tot 14:00 uur. 

Vanaf 08:20 uur is de school open en kunnen de leerlingen naar binnen. De leerkrachten zijn dan in hun lokaal om de leerlingen te begroeten. 
 

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie