Sint Piter

Wanneer de decembermaand in zicht komt, maakt heel Nederland zich op om het Sinterklaasfeest te gaan vieren.  Het dorp Grou treft geen voorbereiding voor dit feest. In Grou viert men Sint Piter.  Er wordt in Grou op school niet gezamenlijk aandacht besteed aan het Sinterklaasfeest. Natuurlijk beseffen de leerkrachten dat door de televisie, de commercie of door familieleden woonachtig buiten Grou, de kinderen in aanraking komen met het Sinterklaasfeest en zullen daar rekening mee houden.

Grousters vieren het Sint Piterfeest op en rond 21 februari. Het feest wordt al sinds het begin van de vorige eeuw gevierd. Hoewel de vergelijking met Sinterklaas vaak wordt getrokken, is er toch sprake van een geheel eigen feest. Behalve de datum zijn ook de kleding, het paard, de opzet, de duur en het vertrek van Sint Piter heel anders. De basisscholen van Grou maken veel werk van het Sint Piterfeest, met onder andere het Mearke (sprookje) dat elk jaar druk wordt bezocht. Om dit financieel mogelijk te maken is er een Sint Piterbeurs en een inzamelingsactie onder de Grouster bevolking. Per leerling wordt € 1, - gedoneerd aan het Mearke (entree) betaald door de OR vanuit de ouderbijdrage.

Sint Piter en zijn knecht Aldemar bezoeken op of rond zijn verjaardag de school.
De leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 ontvangen Sint Piter en zijn knecht (in schoolverband) op de kade. Meestal gebeurt dit op de zaterdag vóór 21 februari. Op 21 februari worden Sint Piter en Aldemar op it Grien en de kade uitgezwaaid (kinderen kunnen daar naar toe op eigen gelegenheid). Ook wordt er jaarlijks een speciale Sint Piter Nieuwsbrief verspreid en is er het Sint Piter journaal.

Wilt u meer informatie over het Sint Piterfeest? Kijk dan op de website: www.sintpiter.nl.

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie