Vormingsonderwijs

Op onze school bieden wij alle leerlingen van de school één les per week vormingsonderwijs. Deze lessen worden gegeven door een vakdocent. Dit zijn externe leerkrachten, juf Betty en juf Mayke en dus verantwoordelijk voor deze lessen. Er is de mogelijkheid voor ouders om aan het start van een nieuw schooljaar de keus aan te geven om kinderen niet aan deze lessen te laten deelnemen. Deze docenten houden hun bekwaamheid voor het verzorgen van het vak op peil door jaarlijks nascholingen te volgen.

De vakdocenten zijn in de eerste plaats verhalenvertellers. Verhalen uit kinderboeken, volksverhalen, legenden en Bijbelverhalen. In die verhalen komen alledaagse belevingen aan de orde, zoals de beleving van recht en onrecht, vreugde en vriendschap, maar ook dood en nieuw leven. Ook de jaarfeesten Sint -Maarten, Sint Piter, Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht. In de lessen worden relaties gelegd met andere godsdiensten.

In deze lessen vormingsonderwijs wordt vanuit de kinderen geleerd op een kritische en creatieve manier om te gaan met vragen die betrekking hebben op hun normen en waarden. De kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandig oordelen en handelen, waardoor ze in toenemende mate in staat zijn om zin en vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen. In de lessen wordt veel ruimte gegeven aan eigen ervaringen, voorkeuren en gedragingen.

Normen als gelijkwaardigheid, verbondenheid, vrijheid, verdraagzaamheid, zelfbestemming en autonomie staan centraal.
 

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie