De Ouderraad

Stichting de ouderraad OBS De Twa Fisken bestaat uit een groep actieve, enthousiaste ouders en een aantal teamleden van de school. De ouderraad organiseert in samenwerking met de ouders en teamleden van onze school verschillende activiteiten.

De ouderraad heeft als doel:

Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school, door ervoor te zorgen dat de stem van de ouders gehoord wordt bij directie en MR, waarbij het wel de voorkeur heeft dat ouders zelf de weg vinden naar directie en MR leden.

Het samen met het schoolteam organiseren van activiteiten en evenementen voor en door de leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld activiteiten rondom Sint Piter, kerst, koningsdag en de laatste schoolweek.

Namens de ouders het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgelden, onafhankelijk van de schoolinkomsten.

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheid over de bestemming van de vrijwillige ouderlijke bijdrage. De definitieve beslissing hierover ligt bij de MR.

De MR laat zich adviseren door de ouderraad en geeft de ouderraad het vertrouwen over de definitieve bestemming van de ouderlijke bijdrage. De ouderraad legt daarover weer verantwoording af aan de MR en de ouders, via het jaarverslag en de jaarcijfers. 

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen door iedere ouder/verzorger worden bijgewoond.

Leden ouderraad:

Naam Functie Telefoonnummer
Anneke Groothoff Voorzitter/ouder 06-15637547
Atalja Pietersma Penningmeester/ouder 06-48457268
Sytske bij de Leij Secretaris/ouder 06-42200223
Fardau de vos Lid/ouder  
Wendy Kloosterman - Bakker Lid/ouder  
Bettie Jonker - Bakker Lid/ouder  
Sanne de Jong Lid/ouder  
Alette Iddrisu - van Dijk Lid/ouder  
Iris van Dijk Lid/ouder  
Janneke Terpstra - Wolters Lid/ouder  
Kees van den Bosch Lid/ouder  
Tim de Vries Lid/ouder  
Jeltje Dussel Lid/leerkracht 0566-623000
Marieke Leerink Lid/leerkracht 0566-623000

 

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie