Samenwerking

Wij werken samen met diverse partijen en instanties om het onderwijs en de zorg te kunnen bieden waarmee we het beste uit leerlingen kunnen halen. 

Cultuurcoach 

Aan onze school is een cultuurcoaches van Kunstkade verbonden; Roos Heesterbeek. Kunstkade verzorgt een cultureel programma voor de basisscholen in de gemeente Leeuwarden. Jaarlijks krijgt iedere school een gevarieerd aanbod van culturele instellingen en professionele aanbieders. Het doel is dat kinderen in hun basisschoolloopbaan kennismaken met alle instellingen in hun eigen omgeving en ervaringen opdoen in alle kunstdisciplines. Dit uitgebreid programma, het Kunstmenu, is terug te vinden op de website www.schoolkade.nl.

Het Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar, Tryater, het Noord Nederlands Orkest, het Fries Natuurmuseum, de Bibliotheek, Film in Friesland, De Harmonie, Keunstwurk, Neushoorn en Fries Museum/Verzetsmuseum bieden theater- en museumbezoek, film, muziek en gastlessen op school. Daarnaast is er het KunstmenuPlus, een apart keuzeprogramma.   

De cultuurcoach draagt samen met de werkgroep cultuur en de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor het cultuuronderwijs van onze school. Een belangrijk deel hiervan wordt ingevuld door het Kunstmenu. Daarnaast coacht de cultuurcoach de leerkrachten en team, werkt met de kinderen in de klas en heeft een adviserende rol bij het vormen van beleid. Ook geven Juf Mirjam en Juf Roos samen techniek/cultuur lessen op de woensdagmiddag. Dit voor de groepen 4,5,6,7 en 8. Juf Esme doet dat op de maandagmiddag voor de groepen 1,2 en 3.

Jeugdcultuurfonds

Wil uw kind dansen, muziek maken, fotograferen of toneel spelen? Of nog iets anders? Als dit financieel niet kan is er het Jeugdcultuurfonds! Het Jeugdcultuurfonds werkt nauw samen met scholen, Kunstkade en haar cultuurcoaches om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep te bereiken. Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Een aanvraag doen is gemakkelijk: geen ingewikkelde papieren of eisen. Vraag de leerkracht, de cultuurcoach of kijk op: www.jeugdcultuurfonds.nl of friesland@jeugdcultuurfonds.nl  

Buurtsportcoach

De coach zorgt voor de verbinding tussen (activiteiten van) het onderwijs, het dorp en de sportvereniging(en). Eén en ander teneinde een uitbreiding van het dagelijkse sportaanbod binnen deze omgeving te creëren om zodoende deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten te stimuleren en te realiseren.

Onder leiding c.q. aansturing van de buurtsportcoach geven de beweegteams, samengesteld uit (een combinatie van) stagiairesvan de ALO, het CIOS en/of de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid van de OSG Piter Jelles en leerlingen van OSG Sevenwolden invulling aan dit programma.

De buurtsportcoaches en zijn/haar beweegteam ondersteunen de groepsleerkrachten, het schoolgezondheidsbeleid en de inrichting van een sport- en beweegvriendelijk schoolplein.
 

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie