Groepen 3 en 4

Een verlengde leertijd in de groepen drie tot en met groep acht is wenselijk mits het een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind en een hoger ontwikkelingsniveau garandeert. Ook wordt er in overleg met de ouders een plan gemaakt waarin staat wat er in dat extra jaar bereikt moet worden. Er wordt aangesloten bij wat het kind al beheerst.

De leerkrachten zijn;
De Panter            Groep 3C-4A          juf Ria en juf Jessica
De Slingeraap     Groep 3B                juf Anja en juf Mirjam