Jaarlijks vraagt het verdelen van leerlingen over de groepen grondig overleg. We kijken naar de mogelijkheden van kinderen en leerkrachten.
Wat hebben kinderen nodig en wat kunnen de leerkrachten bieden.
De groepssamenstelling is daarom van groot belang.
Daarom zullen er homogene en heterogene groepen worden gemaakt op basis van criteria
(zie protocol groepsindeling op onze site), waarbij het uitgangspunt is dat leerlingen en leerkrachten zich “veilig” moeten voelen.


De leerkrachten van de groepen 5-6 zijn:

Groep 5-6A             juf Ingrid en juf Nynke
Groep 5-6B            juf Sepkje en juf Kim
Groep 5-6C            juf Francisca en juf Ingrid