Groepen 7 en 8

Jaarlijks vraagt het verdelen van leerlingen over de groepen grondig overleg. We kijken naar de mogelijkheden van kinderen en leerkrachten. Wat hebben kinderen nodig en wat kunnen de leerkrachten bieden. De groepssamenstelling is daarom van groot belang. Daarom zullen er homogene en heterogene groepen worden gemaakt op basis van criteria (zie protocol groepsindeling op onze site), waarbij het uitgangspunt is dat leerlingen en leerkrachten zich “veilig” moeten voelen.

De leerkrachten zijn:
De Panda           groep 7              Juf Marieke en juf Judith
De Koala            groep 8A           Juf Jeltje
De Gans             groep 8B           Juf Nynke