Groepen 8

Zelfstandig werken

We vinden het op onze school erg belangrijk dat de leerlingen zelfstandig leren werken en plannen. In alle groepen wordt gewerkt met planborden, dag en/of weektaken. Het vergroot het vermogen van leerlingen om zelfstandig te werken. De leerlingen helpen elkaar en plannen hun eigen werkzaamheden. Dit is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Bovendien geeft het de leerkracht de tijd om leerlingen individueel te begeleiden. Dit jaar is gewerkt aan een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8.

De leerkrachten zijn:

De Gans       groep 8A             meester Hans
De Koala      groep 8B             juf Jeltje