Contactmomenten

Zoals u al heeft kunnen lezen, is een open en regelmatig contact tussen ouders en school van groot belang. Deze openheid is voor de kinderen een basis voor het zich thuis voelen op school. Ook kan deze openheid veel misverstanden voorkomen. Een leerkracht is ook maar een mens en kan ook fouten maken.
In het kader van ouderbetrokkenheid starten we aan het begin van het nieuwe schooljaar met startgesprekken. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging om zodoende van elkaar te horen wat de verwachtingen van school en ouders zijn.
De school organiseert voor de ouders informatieavonden, groepsavonden, spreekuurcontacten, 10-minutengesprekken, één keer per twee jaar een feestelijke ouderavond of project, met daaraan gekoppeld een moment om op school te komen kijken.

Vier keer per jaar is er een inloopochtend voor peuters. 
Verder is er in het voorjaar een open dag voor nieuwe leerlingen.

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee. Vlak na de kerstvakantie en voor de zomervakantie. Een aantal dagen voor het 10-minutengesprek krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Zo kunnen ouders/verzorgers het rapport eerst rustig inkijken en daarna bespreken met de leerkracht. Tijdens dit gesprek komen zowel de vorderingen als ook de persoonlijkheidsaspecten van uw kind aan de orde. Daarnaast organiseert het team verschillende spreekuuravonden. Via de nieuwsbrief en de jaarplanner wordt u van de juiste data op de hoogte gebracht. Ook wanneer u zelf behoefte heeft aan extra overleg, bent u welkom.
Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om te bellen of even langs te komen als er vragen, problemen of onduidelijkheden zijn. U kunt terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Indien daar behoefte aan is, kunt  u met de directeur of intern begeleider contact opnemen.