De ouderbijdrage kunt u vanaf dit schooljaar automatisch betalen. U krijgt een mail met daarin alle informatie. Gemakkelijk en overzichtelijk. U kunt betalen via IDeal. 

Met deze bijdrage kunnen we weer een hoop leuke activiteiten ondersteunen zodat het voor uw kind een leuk en leerzaam schooljaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan de materialen voor de workshops die de kinderen krijgen, de feestelijke ouderavonden die om het jaar weer plaats vinden maar ook de luizenzak die elke leerling tot zijn beschikking heeft wordt vanuit de ouderbijdrage gefinancierd. Tevens zorgt de Ouderraad dat bij feestelijke activiteiten de school leuk versierd en aangekleed is (Kinderboekenweek, kerst etc). Daarnaast vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het Sint Piter feest met het Mearke, organiseren we de snuffelstages, financieren we de musical met aankleding en zorgen we samen met leerkrachten dat de laatste schooldag weer een onvergetelijke dag wordt. Met uw bijdrage kunnen we deze activiteiten mogelijk maken!

Namens de Stichting ouderraad OBS De Twa Fisken wordt daarom per leerling jaarlijks een vrijwillige ouderlijke bijdrage gevraagd (deze vrijwillige ouderlijke bijdrage staat los van de schoolreisje gelden).