Grou, oktober 2020
NOTA ouderbijdrage

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Ook dit schooljaar willen we vanuit de Ouderraad weer een hoop leuke activiteiten ondersteunen zodat het voor uw kind een leuk en leerzaam schooljaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan de materialen voor de workshops die de kinderen krijgen, de feestelijke ouderavonden die ook dit jaar weer plaats vinden maar ook de luizenzak die elke leerling tot zijn beschikking heeft wordt vanuit de ouderbijdrage gefinancierd. Tevens zorgt de Ouderraad dat bij feestelijke activiteiten de school leuk versierd en aangekleed is (kinderboekenweek, kerst etc). Daarnaast vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het Sint Piter feest met het Mearke, organiseren we de snuffelstages, financieren we de musical met aankleding en zorgen we samen met leerkrachten dat de laatste schooldag weer een onvergetelijke dag wordt. Met uw bijdrage kunnen we deze activiteiten mogelijk maken! Namens de Stichting ouderraad OBS De Twa Fisken wordt daarom per leerling jaarlijks een vrijwillige ouderlijke bijdrage gevraagd (deze vrijwillige ouderlijke bijdrage staat los van de schoolreisje gelden).

De nota voor u als ouder(s)/verzorger(s) is als volgt: 

1 kind € 27,50   /  2 kinderen € 55,--  /  3 kinderen € 77,50 

(Ouderbijdrage € 27,50 per kind, 3e kind uit één gezin is de bijdrage €22,50. Vanaf het vierde kind uit één gezin geldt geen bijdrage)

Wij vragen u de bijdrage vóór 16 november 2020 over te maken op rekeningnummer:
NL60 RABO 0128 8240 93
t.n.v. Stichting OR OBS De Twa Fisken te Grou.
onder vermelding van: ouderbijdrage, naam kind en groep
Indien u niet in staat of bereid bent, om de bijdrage over te maken dan hoor ik dat zo spoedig mogelijk van u.

Met vriendelijke groet,
De penningmeester van de Stichting Ouderraad OBS De Twa Fisken
Berber van Hall
Mail: berbertje@hotmail.com