Klachtenregeling Proloog

 

Waar gewerkt wordt, maakt men fouten. Dat is op scholen niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleraar om klachten en/of problemen te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Wanneer u vragen, problemen, klachten hebt over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere schoolzaken kunt u deze voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij bespreekt het probleem met alle betrokkenen en zoekt naar een oplossing. Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht door de schooldirectie wordt opgepakt, kan de klacht ingediend worden bij de algemeen directeur van Proloog. 

klachtenregeling en klachtenfolder
• In de Klachtenfolder staat in het kort waar u terecht kunt en wat u van ons kunt verwachten.
• De Klachtenregeling  bevat een artikelsgewijze toelichting met begripsbepalingen en mogelijkheden.