Schooltijden obs De Twa Fisken

 

Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen alle dagen van  8.30-14.00uur naar school gaan.