Handige en informatieve sites

Een aantal sites verschaffen u veel extra informatie. Op de volgende sites willen we u in ieder geval attenderen:

link:  Wat kun je er doen?                        
                     
De beste gratis apps, geselecteerd door Kennisnet. De apps zijn voor de kleuters tot en met groep 8.                      
 
 


 
Kenniscentrum jeugd en media.
 
 

 

Komt op voor belangen van ouders en personeelsleden op school.
 
 

 

Het informatiepunt waar ouders met vragen over onderwijs terecht kunnen. Ook over passend onderwijs.
 
 

 
Landelijk steunpunt voor ouders van kinderen met leer-, en/of gedragsstoornissen, zoals: ADHD, Dyslexie, Asperger of PDD-NOS.
 
 

 
Een link naar veel gestelde vragen over de landelijk genormeerde cito-toetsen die we afnemen.
 

 

 
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van onderwijs. 

Klachtenregeling van Proloog vindt u hier