Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstonderwijs (GVO) 

Op onze school bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen van groep 7 en 8 tot het volgen van godsdienstonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO).  De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. HVO en GVO worden gegeven door daartoe speciaal opgeleide en bevoegde vakdocenten. Deze docenten houden hun bekwaamheid voor het verzorgen van het vak op peil door jaarlijks nascholingen te volgen.

De godsdienstleraren zijn in de eerste plaats verhalenvertellers. Verhalen uit kinderboeken, volksverhalen, legenden en Bijbelverhalen. In die verhalen komen alledaagse belevingen aan de orde, zoals de beleving van recht en onrecht, vreugde en vriendschap, maar ook dood en nieuw leven. Ook de jaarfeesten Sint -Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Pinksteren worden vanuit een christelijk perspectief toegelicht. In de lessen worden relaties gelegd met andere godsdiensten, zoals die van de Joden, de Moslims en de Hindoes.

In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs wordt vanuit de humanistische levensvisie de kinderen geleerd op een kritische en creatieve manier om te gaan met vragen die betrekking hebben op hun normen en waarden. De kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandig oordelen en handelen, waardoor ze in toenemende mate in staat zijn om zin en vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen. In de lessen wordt veel ruimte gegeven aan eigen ervaringen, voorkeuren en gedragingen.

Normen als gelijkwaardigheid, verbondenheid, vrijheid, verdraagzaamheid, zelfbestemming en autonomie staan centraal.