De Ouderraad

Stichting de ouderraad obs De Twa Fisken (opgericht 09-09-09) bestaat uit een groep actieve, enthousiaste ouders en een aantal teamleden van de school.

De ouderraad organiseert in nauwe samenwerking met de ouders en teamleden van onze school verschillende activiteiten.

De ouderraad stelt zich tot doel:

  • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school, door ervoor te zorgen dat de stem van de ouders gehoord wordt bij directie en MR, waarbij het wel de voorkeur heeft dat ouders zelf de weg vinden naar directie en MR leden.
  • Het samen met het schoolteam activiteiten en evenementen organiseren voor en door de leerlingen.
  • Namens de ouders het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgelden, onafhankelijk van de schoolinkomsten.

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheid over de bestemming van de vrijwillige ouderlijke bijdrage. De definitieve beslissing hierover ligt bij de MR.

De MR laat zich adviseren door de ouderraad en geeft de ouderraad het vertrouwen over de definitieve bestemming van de ouderlijke bijdrage. De ouderraad legt daarover weer verantwoording af aan de MR en de ouders, via het jaarverslag en de jaarcijfers. 

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen door iedere ouder/verzorger worden bijgewoond.
                               
Financieel verslag 2020-2021OR vindt u hier
Jaarverslag 2019-2020 OR vindt u hierOR (ouderraad)

Voornaam

Achternaam

Functie

Telefoonnummer

Esther

Voorzitter/ouder

(06) 48457268

Atalja

Pietersma Penningmeester (06) 48457268
Wendy Hoogeboom-Leenstra Secretaris/ouder (06) 40387302

Anneke

Groothoff Algemeen lid/ouder

Jenny

Van der Meer-Bonsma

Algemeen lid/ouder

 

Berber 

van Hall Algemeen lid/ouder

Albertsje

Andringa-Weening

Algemeen lid/ouder

 

Ankie

Epema Algemeen lid/ouder

Betty

Jonker-Bakker Algemeen lid/ouder
Fardau

de Vos Algemeen lid/ouder   
Wendy

Kloosterman-Bakker Algemeen lid/ouder  

Namens het team OBS

Jeltje

Dussel

Leerkracht

(0566) 62 3000

Ria

Roorda

Leerkracht

(0566) 62 3000