De Ouderraad

Stichting de ouderraad obs De Twa Fisken (opgericht 09-09-09) bestaat uit een groep actieve, enthousiaste ouders en een aantal teamleden van de school.

De ouderraad organiseert in nauwe samenwerking met de ouders en teamleden van onze school verschillende activiteiten.

De ouderraad stelt zich tot doel:

  • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school, door ervoor te zorgen dat de stem van de ouders gehoord wordt bij directie en MR, waarbij het wel de voorkeur heeft dat ouders zelf de weg vinden naar directie en MR leden.
  • Het samen met het schoolteam activiteiten en evenementen organiseren voor en door de leerlingen.
  • Namens de ouders het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgelden, onafhankelijk van de schoolinkomsten.

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheid over de bestemming van de vrijwillige ouderlijke bijdrage. De definitieve beslissing hierover ligt bij de MR.

De MR laat zich adviseren door de ouderraad en geeft de ouderraad het vertrouwen over de definitieve bestemming van de ouderlijke bijdrage. De ouderraad legt daarover weer verantwoording af aan de MR en de ouders, via het jaarverslag en de jaarcijfers. 

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen door iedere ouder/verzorger worden bijgewoond.
                               
Jaarverslag 2015-2016 OR vindt u hier
Financieel jaarverslag 2015-2016 OR vindt u hier
Jaarverslag 2019-2020 OR vindt u hierOR (ouderraad)

Voornaam

Achternaam

Functie

Telefoonnummer

Esther

Voorzitter/ouder

(06) 122 376 72

Berber

van Hall

lid/ouder

(06) 419 088 12

Joryna

de Visser

Secretaris/ouder

(06) 122 376 72

Jenny

Van der Meer-Bonsma

Algemeen lid/ouder

(06) 575 928 98

Janne

Engwerda

Algemeen lid/ouder

(06) 514 941 89

Albertsje

Andringa-Weening

Algemeen lid/ouder

(06) 812 738 35

Manon

Heidstra

Algemeen lid/ouder

(06) 127 893 06

Ytsje

Anema Algemeen lid/ouder

(06) 216 478 38

Namens het team OBS

Jeltje

Dussel

Leerkracht

(0566) 62 3000

Ria

Roorda

Leerkracht

(0566) 62 3000