zondag 31 maart
maandag 01 april
Pasen (leerlingen vrij)
dinsdag 02 april
Kunstkade activiteit (groep 1-2A & 1-2B)
vrijdag 12 april
Praktisch verkeersexamen
dinsdag 16 april 20:00
21:00
Ouderraad vergadering
vrijdag 19 april
Pake & beppe dei
vrijdag 26 april
Koningsspelen
zaterdag 27 april
zondag 12 mei
Meivakantie

Openbaar basisonderwijs

OBS De Twa Fisken staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk ondersteuning op maat voor ieder kind. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis.
Meer informatie

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en de Kidsfirst kinderopvang. Beide partijen bieden naschoolse opvang aan. SKF, de partij die ook in ons gebouw is gehuisvest, biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan. Ook heeft de SKF een speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen richting een goede start op onze school.
Meer informatie